TILDELT

100.000 kr.

2021

Støtte til drift for at sikre en fortsat positiv udvikling hos fællesrådet.

Få mere at vide om

Børnesagens Fællesråd