TILDELT

100.000 kr.

2020

Afholdelse af kurser for forældre med børn i alderen 8-14 år med ADHD.

Få mere at vide om

ADHD-foreningen