Fakta: Følgende foreninger og organisationer har i december 2023 modtaget støtte fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”: Q-Værk, Bedre Psykiatri, Håb i Psykiatrien, ADHD-Foreningen, Foreningen Cancerramte Børn, For Lige Vilkår, Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, Børnesagens Fællesråd, Børnelejren Langeland, LøkkeFonden, LifeBoard, Sjældne Sygdomme, Selvhjælp for Mænd, Blåvand/Ho Borgerforening, Hydrabadfonden, Broen Lolland, Race for Oceans, Raise for Kids, SMILfonden og Børns Voksenvenner.

I 2023 er der i alt blevet uddelt omkring tre millioner kroner til velgørende og lokale formål.